07/08/2020 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 14:58

 

Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh,
Hay đâu em bậu bạc tình lắm thay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đừng nói tốt như bột huỳnh tinh