01/12/2022 23:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa huệ bạc
The silver lily

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 31/01/2022 08:15

 

Nguyên tác

The nights have grown cool again, like the nights
Of early spring, and quiet again. Will
Speech disturb you? We're
Alone now; we have no reason for silence.

Can you see, over the garden-the full moon rises.
I won't see the next full moon.

In spring, when the moon rose, it meant
Time was endless. Snowdrops
Opened and closed, the clustered
Seeds of the maples fell in pale drifts.
White over white, the moon rose over the birch tree.
And in the crook, where the tree divides,
Leaves of the first daffodils, in moonlight
Soft greenish-silver.

We have come too far together toward the end now
To fear the end. These nights, I am no longer even certain
I know what the end means. And you, who've been
With a man--

After the first cries,
Doesn't joy, like fear, make no sound?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đêm này mát mẻ, như những đêm
Đầu xuân, trời trở lại êm đềm.
Lời gây rung động anh không? Để
Giờ mình; chẳng lý nào lặng im.

Anh thấy, bên vườn - trăng mọc lên.
Em thì chẳng thấy vạt trăng mềm.

Vào xuân, trăng mọc, thành ý nghĩa
Thời gian bất tận. Tuyết trinh nguyên
Mở ra khép lại, kết thành chùm
Hạt phong rơi rụng khắp một vùng.
Bạch dương, loang trắng trong vầng nguyệt.
Uồn éo, chia cùng bóng trăng chung,
Lá thuỷ tiên vàng dưới trăng đêm
Mang sắc màu xanh bạc dịu mềm.

Giờ đây chúng mình đi xa quá
Sợ hết. Thôi còn, những đêm đêm
Ý nghĩa cuối cùng em biết. Anh
Với một đàn ông chính là anh--

Sau tiếng khóc rên đầu tiên ấy,
Sướng, như ngại ngùng, chẳng âm thanh?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Hoa huệ bạc