24/03/2023 20:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ảo Ảnh vào 24/09/2006 05:54

 

Bên ngoài trời đã rạng đông
Mẹ con mầy vẫn giấc nồng đang say
Thăng trầm thế cuộc đổi thay
U u thiên địa có hay biết gì
Trăm năm ta ngủ li bì
Tỉnh ra cỏ mọc xanh rì mộ bia.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Trăm năm