29/05/2022 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguỵ vương đê
魏王堤

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2007 14:27

 

Nguyên tác

花寒懶發鳥慵啼,
信馬閑行到日西。
何處未春先有思,
柳條無力魏王堤。

Phiên âm

Hoa hàn lãn phát điểu dung đề,
Tín mã nhàn hành đáo nhật tê (tây).
Hà xứ vị xuân tiên hữu tứ,
Liễu điều vô lực Nguỵ vương đê.

Dịch nghĩa

Hoa lạnh lười nở, chim lười hót,
Ngựa đưa tin nhàn dạo đến tận lúc mặt trời lặn về tây.
Có nơi nào đã xuân đâu mà lòng đã nhớ,
Cành liễu mềm như không có lực trên đê Nguỵ vương.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lạnh hoa biếng nở chim lười hót,
Ngựa dạo nhởn nhơ tận bóng tê (tây).
Khắp nẻo chưa xuân mà đã nhớ,
Liễu dương vô lực Nguỵ vương đê.
Mùa xuân năm Nguyên Hoà thứ 4 (809), Bạch Cư Dị đang làm tân khách của thái tử tại Lạc Dương, dạo trên đê Nguỵ vương tìm xuân.

Đê Nguỵ vương: chỉ đê trên sông Lạc đoạn chảy qua thành Lạc Dương, vì phong cho Nguỵ vương Thái (con của Đường Thái Tông) nên có tên gọi như vậy. Đời xưa đây là một nơi thắng cảnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Nguỵ vương đê