28/10/2021 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dã kỳ 3
秋野其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 16:05

 

Nguyên tác

禮樂攻吾短,
山林引興長。
掉頭紗帽仄,
曝背竹書光。
風落收松子,
天寒割蜜房。
稀疏小紅翠,
駐屐近微香。

Phiên âm

Lễ nhạc công ngô đoản,
Sơn lâm dẫn hứng trường.
Trạo đầu sa mạo trắc,
Bộc bối trúc thư quang.
Phong lạc thu tùng tử,
Thiên hàn cát mật phòng.
Hy sơ tiểu hồng thuý,
Trú kịch cận vi hương.

Dịch nghĩa

Về lễ nhạc, thấy ta có nhiều chỗ yếu,
Nhưng lại ham thú vùng rừng suối.
Lắc đầu thì khăn lụa rơi ra,
Phơi sách viết trên thẻ tre trông sáng loáng.
Ta lượm trái thông do gió thổi rụng,
Trời lạnh ta thu mật từ tổ ong.
Lốm đốm vết xanh đỏ,
Dừng guốc gần với mùi hương dìu dịu.

Bản dịch của Nhượng Tống

Lễ nhạc tài đánh kém
Lâm tuyền thú thấy dài
Lắc đầu mũ để lệch
Sởi nắng, sách đem phơi
Hạt trắc nhặt rụng gió
Buồng ong cắt lạnh trời
Lơ thơ anh, đỏ nhỏ
Dừng guốc hứng thơm rơi
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu dã kỳ 3