19/01/2021 05:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 023
023

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2017 08:14

 

Nguyên tác

"We, the rustling leaves, have a voice that answers the storms, but who are you so silent?"
"I am a mere flower."

Bản dịch của Đào Xuân Quý

"Chúng tôi, những chiếc lá rì rào
Chúng tôi có tiếng nói để trả lời bão táp
Còn anh là ai mà im lặng nhường kia?"
"Tôi chỉ là một đoá hoa thôi"
Nguồn: Thơ Tagore (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 023