20/01/2022 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ khúc

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/01/2009 02:35

 

Thơm thở ngực hồ sen trổ nhũ
Sóng triều cường chân xổ trường trăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Dạ khúc