02/07/2022 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Quan khúc - Quân trung
陽關曲-軍中

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 18:40

 

Nguyên tác

受降城下紫髯郎。
戲馬台南舊戰場。
恨君不取契丹首,
金甲牙旗歸故鄉。

Phiên âm

Thụ Hàng thành ngoại tử nhiêm lang,
Hí mã đài nam cựu chiến trường.
Hận quân bất thủ Khiết Đan thủ,
Kim giáp nha kỳ quy cố hương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thành Thụ Hàng tướng công râu tía
Chiến địa xưa hí mã nam đài
Đầu Khiết Đan, giận vì không chém
Trương cờ tua giáp sắt về quê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Dương Quan khúc - Quân trung