26/05/2022 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch thạch than
白石灘

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2021 07:30

 

Nguyên tác

跂石復臨水,
弄波情未極。
日下川上寒,
浮雲澹無色。

Phiên âm

Kỳ thạch phục lâm thuỷ,
Lộng ba tình vị cực.
Nhật há xuyên thượng hàn,
Phù vân đạm vô sắc.

Dịch nghĩa

Trèo lên đá, tới dòng nước,
Giỡn nước chơi thoả thích.
Mặt trời lặn, nước suối trở nên lạnh,
Mây trôi mờ nhạt không còn sắc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Leo đá với lội nước,
Giỡn sóng lòng còn chực.
Trời lặn trên sông lạnh,
Mây nổi nhạt không sắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Bạch thạch than