21/06/2021 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ Doanh động
武盈洞

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2011 02:39

 

Nguyên tác

容身小轎任攲傾,
又趁黃昏到武盈。
幾簇蠻家黃錯落,
四圍山色碧縱橫。
竹籬有菊秋垂輓,
野戍無人月自明。
正是客中愁斷處,
不堪重聴夜猿聲。

Phiên âm

Dung thân tiểu kiệu nhậm khi khuynh,
Hựu sấn hoàng hôn đáo Vũ Doanh.
Kỷ thốc man gia hoàng thác lạc,
Tứ vi sơn sắc bích tung hoành.
Trúc li hữu cúc thu thuỳ vãn,
Dã thú vô nhân nguyệt tự minh.
Chính thị khách trung sầu đoạn xứ,
Bất kham trùng thính dạ viên thanh.

Dịch nghĩa

Ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, mặc ngả nghiêng vất vả
Cũng cố theo bóng chiều vàng úa mà tới Vũ Doanh
Lác đác mấy nóc nhà mường đều màu đỏ
Bốn chung quanh núi ngang núi dọc màu xanh biếc
Trông ra dậu trúc còn lảng vảng mấy chồi hoa cúc biết rằng thu đã muộn rồi
Chòi canh ở cánh đồng không có người gác chỉ trơ có bóng trăng soi vào
Phong cảnh như thế làm cho lòng khách thêm buồn rầu bứt rứt
Chẳng chịu được những tiếng vượn hót ban đêm ở trong động vọng ra

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Ngồi trong kiệu, mặc ngả nghiêng mình
Theo bóng chiều còn tới Vũ Doanh
Lác đác nhà mường dăm nóc đỏ
Dọc ngang sắc núi bốn bề xanh
Dậu tre cúc nở thu ba độ
Chòi gác người thưa nguyệt một vành
Dặm khách là nơi sầu xiết nỗi
Nghe sao nổi tiếng vượn thâu canh
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Vũ Doanh động