31/03/2023 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Máu hồng

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:33

 

Máu hồng đằm thắm tuyết băng
Bê thui ngon tợn dưới trăng rình mò
Mỗi người mỗi một tròn vo
Mỗi xơi nhấm nháp mỗi nho nhã mùi
Bê thui rượu đế tuyệt vời
Ngà ngà nốc chén mọc mời nâng ly
Tiền trình vô tận anh đi
Vào xuân chiếm cõi lưu ly Tửu Thần
Hoàng hôn mỗi lúc mỗi gần
Tập thành Vĩnh Dạ nguyệt ngần vô song
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Máu hồng