18/01/2021 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ sĩ nguyên đán

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/03/2020 21:18

 

Phiên âm

Huỳnh hoàng đăng chúc triệt triệu khai
Tiêu bách vi châm đắc kỷ bôi
Thông thái kiền khôn minh nhật thị
Trùng môn động tịch chuẩn xuân lai

Bản dịch của Bùi Quảng Thuận

Đuốc đèn lấp lánh sáng choang choang
Rượu tết đầy be chén sẵn sàng
Trời đất ngày mai thông suốt đẹp
Mở toang hai cửa đón xuân sang
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744 - 1818), Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Trừ dạ sĩ nguyên đán