28/05/2024 19:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn tự vãn chung
山寺晚鍾

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2012 21:46

 

Nguyên tác

山銜日影樹曚曨,
韻韻寒勍漾碧空。
老歲拈花成妙悟,
松桃柏賴有無中。

Phiên âm

Sơn hàm nhật ảnh thụ mông lung,
Vận vận hàn kình dạng bích không.
Lão tuế niêm hoa thành diệu ngộ,
Tùng đào bách lại hữu vô trung.

Dịch nghĩa

Núi nuốt bóng mặt trời, cây cối mông lung
Chuông nện từng hồi lạnh lẽo vào khoảng không xanh biếc
Sư già hái hoa thành diệu ngộ
Tùng bách dạt dào giữa có và không

Bản dịch của Kim Anh

Vầng dương khuất núi chiều buông
Trên nền trời biếc tiếng chuông đổ hồi
Hái hoa sư diệu ngộ rồi
Bách tùng dào dạt đất trời có không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Sơn tự vãn chung