09/12/2022 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Lăng đài
青陵臺

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/01/2011 09:30

 

Nguyên tác

青陵臺畔日光斜,
萬古貞魂倚慕霞。
莫訝韓憑為蛺蝶,
等閒飛上別枝花。

Phiên âm

Thanh Lăng đài bạn nhật quang tà,
Vạn cổ trinh hồn ỷ mộ hà.
Mạc nhạ Hàn Bằng[1] vi giáp điệp,
Đẳng nhàn phi thướng biệt chi hoa.

Dịch nghĩa

Bên đài Thanh Lăng bóng nắng chiều rọi nghiêng,
Muôn thuở hồn trinh thường nương theo ráng chiều.
Đừng ngạc nhiên thấy Hàn Bằng hoá làm bướm,
Chờ bay lên cành hoa khác.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Thanh Lăng đài giữa bóng chiều tà,
Muôn thuở hồn trinh dựa ráng pha.
Chớ lạ Hàn Bằng làm cánh bướm,
Chờ bay lên đỗ mấy nhành hoa.
Đài Thanh Lăng nằm ven huyện Phong Khâu, phủ Khai Phong (theo "Minh nhất thống chí"). Sách "Thái bình ngự lãm" dẫn "Quận quốc chí" chép: "Đài Thanh Lăng nằm ở Vận Châu (nay là huyện Vận Thành tỉnh Sơn Đông), huyện Tu Xương (nay là ven huyện Đông Bình, tỉnh Sơn Đông). Xét Tu Xương vào thời Xuân Thu có tên là Tu Cú, thuộc nước Trâu, sau bị nước Lỗ lấy, hoàn toàn không nằm trong địa phận nước Tống.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Sách Sưu thần chí chép: "Hàn Bằng làm đại phu nước Tống, có vợ rất đẹp. Tống Khang Vương (Tử Yển) đoạt vợ ông. Bằng giận, bị vua bỏ ngục, Bằng tự sát. Người vợ bèn lén làm cho áo mình mục đi, cùng vua lên đài, liền nhảy xuống đài. Mấy người đứng xung quanh nắm áo, vì áo mục nên rơi xuống đài chết. Nàng để di thư lại rằng: "Xin được hợp táng cùng Hàn Bằng". Vua giận, liền cho chôn đối nhau và nói rằng: "Vợ chồng ngươi nếu yêu nhau, có thể khiến cho hai mộ hợp lại, thì ta không ngăn cản nữa". Sau đó có cây dâu mọc trên hai nấm mộ, ôm lấy nhau, cùng chung rễ, trên thì cành quấn lấy nhau. Có một loại chim như chim cuốc đậu trên đó, sớm chiều kêu rất thê thảm. Người nước Tống cho rằng loại chim đó là linh hồn vợ chồng Hàn Bằng". Sách Sơn đường tứ khảo chép: "Tục truyền loài bươm bướm lớn thường có đôi, đó là hồn của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, và cũng là hồn của vợ chồng Hàn Bằng".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Thanh Lăng đài