29/09/2020 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tóc đùa nên tóc rối

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 08:35

 

Tóc đùa
nên tóc rối
ngón đùa
nên ngón đan
mình không đùa
sao rối?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Tóc đùa nên tóc rối