16/01/2021 10:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Hoài tạp thi
秦淮雜詩

Tác giả: Vương Sĩ Trinh - 王士禎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2019 02:31

 

Nguyên tác

年來腸斷秣陵舟,
夢繞秦淮水上樓。
十日雨絲風片裏,
濃春煙景似殘秋。

Phiên âm

Niên lai trường đoạn Mạt Lăng[1] chu,
Mộng nhiễu Tần Hoài[2] thuỷ thượng lâu.
Thập nhật vũ ty phong phiến lý,
Nồng xuân yên cảnh tự tàn thu.

Dịch nghĩa

Mấy năm nay nhớ lắm con thuyền ở Mạt Lăng
Trong mộng cũng cứ quẩn quanh bên lầu nước Tần Hoài
Mười ngày nay trong cảnh mưa bay gió nhẹ
Cảnh mờ sương khói giữa xuân nồng sao lại tựa như thu tàn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thuyền Mạt Lăng mấy năm lỗi hẹn
Quanh lầu sông mơ bến Tần Hoài
Mười ngày gió nhẹ mưa bay
Xuân nồng khói phủ ngỡ đây thu tàn
Năm Thuận Trị thứ 18, tác giả với tư cách thôi quan Dương Châu đến Nam Kinh, làm bài này để gửi gắm cảm xúc thịnh suy thay đổi.

[1] Nay là huyện Giang Ninh, Giang Tô. Thời Xuân Thu, Sở gọi là Kim Lăng, thời Tần gọi là Mạt Lăng, chỉ Nam Kinh.
[2] Tên sông chảy qua Nam Kinh, là cảnh đẹp nổi tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Sĩ Trinh » Tần Hoài tạp thi