26/10/2020 10:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tuyệt buồn

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 16:47

 

Kiếp người dằng dặc nỗi buồn
buồn mình chưa dứt đã vương buồn người[1]
buồn thì thơ thẩn mà chơi
đông đoài ơi, hãy cho tôi buồn cùng
Nguồn: Nẻo về (thơ), Vũ Minh Tân, NXB Văn học, 2006
[1] Dịch thơ Đường tứ tuyệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Tứ tuyệt buồn