16/07/2024 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú giữa lòng nhau

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 14/04/2009 00:18

 

mốt mai
nhớ mắt, nhớ môi
dưới mưa em đứng tiễn người trông theo

mốt mai
nguồn lạch gieo neo
gắng mơ mộng để chống chèo cô đơn

mốt mai
nắng nỏ tủi buồn
cố quên nặng nhẹ để còn nên thơ

mốt mai
em nhớ bây giờ
với tình lẳng lặng nói chưa hết lời

mốt mai
khắp đất cùng trời
nhớ bàn tay ấm một thời gởi trao

mốt mai
sóng dậy ba đào
xin về trú giữa lòng nhau cuối đời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Trú giữa lòng nhau