09/12/2022 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ liêm
水帘

Tác giả: La Nghiệp - 羅鄴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 13:30

 

Nguyên tác

萬點飛泉下白雲,
似帘懸處望疑真。
若將此水為霖雨,
更勝長垂隔路塵。

Phiên âm

Vạn điểm phi tuyền há bạch vân,
Tự liêm huyền xứ vọng nghi chân.
Nhược tương thử thuỷ vi lâm vũ,
Cánh thắng trường thuỳ cách lộ trần.

Dịch nghĩa

Con suối từ đỉnh cao mây trắng bay xuống,
Nhìn như một bức rèm treo bằng nước thực sự.
Nếu nước rơi xuống nhiều như trận mưa rào,
Thì thành bức rèm dài, cản được bụi từ con đường gần đó.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ mây trắng suối ngàn bay xuống
Trông thực là một tấm rèm treo
Nước nhiều như trận mưa rào
Bụi đường không thể bay vào rừng sâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Nghiệp » Thuỷ liêm