09/08/2020 16:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung thu dạ
客中秋夜

Tác giả: Trần Danh Án - 陳名案

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2014 18:31

 

Nguyên tác

乾坤浪泊半衰翁,
身似浮雲鬢似蓬。
禿筆幾枝吟思淺,
寒窗一盞旅懷濃。
淋鈴何處傷心雨,
籧籜終宵聒耳鳴。
冷落單裯酬復醒,
木蘭花外遠山鐘。

Phiên âm

Càn khôn lãng bạc bán suy ông,
Thân tự phù vân[1] mấn tự bồng[2].
Thốc bút kỷ chi ngâm tứ thiển,
Hàn song nhất trản lữ hoài nùng[3].
Lâm linh[4] hà xứ thương tâm vũ,
Cự thác chung tiêu quát nhĩ minh[5].
Lãnh lạc đơn trù thù phục tỉnh[6],
Mộc lan hoa ngoại viễn sơn chung.

Bản dịch của Đông Xuyên

Trời đất lênh đênh, lão dật dờ,
Mình như mây nổi, tóc bơ phờ!
Song vài chén lạnh, say tình khách,
Bút mấy cây cùn, cạn tứ thơ!
Từng tiếng lòng đau rơi giọt nước...
Suốt đêm tai lắng rụng tàu mo!
Chăn đơn phủ lạnh, say rồi tỉnh,
Ngoài cỗi mộc lan, chuông núi đưa...
Nguồn:
1. Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
2. Liễu Am thi tập (R.1710), Thư viện quốc gia
[1] Mây nổi. Ở câu này nghĩa là lênh đênh, nay đây mai đó.
[2] Loài cỏ, lá như lá liễu, ngọn to hơn gốc, gặp gió là múa rối lên. Vì thế ví với đầu bù tóc rối.
[4] Tiếng mưa. Thơ Vi Trang: “Dạ lai giang vũ túc bồng thuyền, Ngoạ thính lâm linh bất nhẫn miên” (Đêm qua mưa trên sông, Nằm trong thuyền nghe tiếng mưa không ngủ được).
[3] Khảo dị: Liễu Am thi tập (R.1710) chép là “Hàn đăng nhất trản lữ sầu nùng” 寒燈一盞旅愁濃.
[5] Khảo dị: Liễu Am thi tập (R.1710) chép là “Cự thác chung tiêu quát nhĩ phong” 遽籜終宵聒耳風. Cự thác là cái mo nang của cây tre, cây nứa.
[6] Khảo dị: Liễu Am thi tập (R.1710) chép là “Lãnh lạc đơn trù hàm phục tỉnh” 冷落單裯酣復醒.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Danh Án » Khách trung thu dạ