21/06/2021 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 16:59

 

Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát,
Đường Yên Thái gạch lát dễ đi.
Em về bên ấy làm chi,
Nước giếng thì đục, đường đi thì lầy.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát