29/05/2022 16:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

X. Dandavagga (Hình phạt)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:16

 

129
Ai chẳng sợ gươm đao
không sợ vấy máu đào
lấy mình suy ngẫm tỏ
lìa xa ý hại nhau

130
Ai chẳng gờm súng đạn
ai chẳng thích sống lâu
ai vui gì hoạn nạn
chớ gieo thêm oán sầu

131
Kẻ kia tìm an lạc
trên khổ đau người khác
hạnh phúc nào thấy đâu
sa mình vào lửa vạc

132
Người kia cầu hạnh phúc
giữa hạnh phúc muôn loài
trong trái tim mầu nhiệm
niềm an lạc tuyệt vời

133
Lời ác như giáo nhọn
phóng đi tất nhận về
quả nhân gieo rắc mãi
đắp ngục khổ sân mê

134
Tâm rộng như không gian
lời hiền như chuông vàng
khiến người bừng huyễn mộng
là đường lên niết bàn

135
Như chiếc gậy trúc bạch
xua trâu ra cánh đồng
ngọn gió tham si giận
lùa người đến tử vong

136
Kẻ ngu làm điều ác
chẳng sợ quả báo gì
là dầu tham lửa giận
góp lại đốt thân si

137-140
Kẻ bức bách người hiền
lập tức chịu khổ báo
tiền tài một sớm tan
thân danh bị hủy hoại
hoặc tán loạn ý tâm
hoặc bệnh nặng hành hạ
hoặc lao lý tù gông
hoặc người vu trọng tội
hoặc quyến thuộc chia lìa
hoặc nhà tan cửa nát
hết nạn lửa nạn binh
chết lại sa địa ngục
ác quỷ luôn hành hình

141
Kẻ tìm cầu chân lý
chẳng phải hành hạ mình
lòng chưa dứt nghi hoặc
càng thêm lắm vô minh

142
Người nghiêm trì giới hạnh
luôn điều ý điều thân
nụ cười là bạn hữu
hoa hồng là dấu chân

143
Biết hổ thẹn ngăn mình
thế gian nào mấy kẻ
người tự biết ngăn mình
như hạc vàng lặng lẽ

144
Biết sám hối ăn năn
vững tin như núi lớn
thân tu tịnh giới lành
tấn tới bước thiền định
chánh pháp tỏ phân minh
diệt tan mầm thống khổ
như sen hồng hồ xanh

145
Như đào giếng tưới hoa
vót tên ngăn thú độc
người hiền điều ngự tâm
khép mình khuôn giới ngọc
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » X. Dandavagga (Hình phạt)