24/10/2021 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Tuệ Khả thiền sư - 慧可禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2013 21:19

 

Nguyên tác

本來緣有地,
因地種華生。
本來無有種,
華亦不曾生。

Phiên âm

Bản lai duyên hữu địa,
Nhân địa chủng hoa sinh.
Bản lai vô hữu chủng,
Hoa diệc bất tằng sinh.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Xưa nay duyên có đất
Nhờ đất giống hoa sinh
Xưa nay không có giống
Hoa cũng chẳng thể sinh
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và các bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Khả thiền sư » Kệ