11/08/2022 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thước kiều tiên - Hoa đăng túng bác
鵲橋仙-華燈縱博

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 03/02/2008 07:07

 

Nguyên tác

華燈縱博,
雕鞍馳射,
誰記當年豪舉?
酒徒一一取封侯,
獨去作江邊漁父。

輕舟八尺,
低篷三扇,
占斷蘋洲煙雨。
鏡湖元自屬閒人,
又何必官家賜與!

Phiên âm

Hoa đăng túng bác,
Điêu yên trì xạ,
Thuỳ ký đương niên hào cử?
Tửu đồ nhất nhất thủ phong hầu,
Độc khứ tác giang biên ngư phủ.

Khinh chu bát xích,
Đê bồng tam phiến,
Chiếm đoạn tần châu yên vũ.
Kính hồ[1] nguyên tự thuộc nhàn nhân,
Hựu hà tất quan gia tứ dữ!

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đèn hoa đánh bạc,
Yên vàng săn bắn,
Ai nhớ năm xưa khí khái.
Bạn bè thảy thảy được phong hầu,
Riêng có mình, bên sông chài lưới.

Thuyền con tám thước,
Mui bồng ba mảnh,
Chiếm hết bãi tần mưa khói.
Kính Hồ vốn của kẻ thanh nhàn,
Đâu cần phải, ơn vua ban tới.
[1] Hồ ở Chiết Giang. Khi già, tác giả về Tam Sơn, ở gần đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Thước kiều tiên - Hoa đăng túng bác