03/02/2023 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh hồn và đuốc

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/08/2016 07:57

 

Ai lấy linh hồn ta?
Linh hồn ta lấy ai?
Ta cầm đuốc cho ai?
Ai cầm đuốc cho ta?
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Linh hồn và đuốc