07/07/2022 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 7
陪鄭廣文遊何將軍山林其七

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 16:07

 

Nguyên tác

棘樹寒雲色,
茵蔯春藕香。
脆添生菜美,
陰益食簟涼。
野鶴清晨出,
山精白日藏。
石林蟠水府,
百里獨蒼蒼。

Phiên âm

Cức thụ hàn vân sắc,
Nhân trần xuân ngẫu hương.
Thuý thiêm sinh thái mĩ,
Âm ích thực đơn lương.
Dã hạc thanh thần xuất,
Sơn tinh[1] bạch nhật tàng.
Thạch lâm bàn thuỷ phủ,
Bách lý độc thương thương.

Dịch nghĩa

Cây gai mang sắc mây,
Hương thơm từ ngọn dây tầm gửi toả ra.
Màu xanh biếc càng làm cho rau tươi thêm đẹp,
Bóng râm càng làm cho chiếu ngồi ăn cơm thêm mát.
Sáng sớm hạc đồng đã xuất hiện,
Ban ngày thì quỷ núi.
Đá trên rừng lan xuống cả dưới nước,
Màu xanh xanh trải rộng ra đến cả trăm dặm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cây gai màu mây lạnh,
Hương tầm gửi ngọn bay.
Rau sống xanh thêm đẹp,
Mát ăn thường càng hay.
Hạc đồng hiện sáng sớm,
Quỉ núi trốn ban ngày.
Đá núi ngang dòng nước,
Trăm dặm xanh xanh đầy.
(Năm 753)

[1] Bình dân tin rằng quỷ núi như người, có một chân, cao bốn tấc, ngày trốn, đêm hiện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 7