04/07/2020 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu hứng kỳ 2
偶興其二

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 18:37

 

Nguyên tác

蘆花初白菊初黃,
千里鄉心夜共長。
強起推窗望明月,
綠陰重疊不遺光。

Phiên âm

Lô hoa sơ bạch, cúc sơ hoàng,
Thiên lý hương tâm dạ cộng trường.
Cưỡng khởi thôi song vọng minh nguyệt,
Lục âm trùng điệp bất di quang.

Dịch nghĩa

Hoa lau mới trắng, cúc mới vàng,
Vạn dặm lòng quê cùng chung đêm dài.
Cố dậy đẩy song cửa sổ xem trăng sáng,
Bóng xanh trùng điệp không lọt ánh sáng.

Bản dịch của Đàm Giang

Hoa lau chớm trắng, cúc chớm vàng
Thương quê ngàn dặm lòng xốn xang
Ráng mở cửa ra tìm trăng sáng
Tối chùm bát ngát chẳng lọt trăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Ngẫu hứng kỳ 2