04/12/2021 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 02
下賀洲雜記其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 23:41

 

Nguyên tác

叨城西去落逶坭,
蛇逐饕心未飽時。
地勢已連麻六甲,
戰功猶道亞丕離。

Phiên âm

Ly thành[1] tây khí Lạc-uy-ni,
Xà trục thao tâm vị bão thì.
Địa thế dĩ liên Ma-lục-giáp,
Chiến công do đạo Á-phi-ly.

Dịch nghĩa

Từ thành Ly đi về phía tây đến Lạc-uy-ni,
Rắn đuổi theo vì bụng tham ăn chưa đầy.
Thế đất đã bền Ma-lục-giáp,
Chiến công còn nhắc Á-phi-ly.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Rời Ly nhắm hướng Lạc-uy-ni,
Rắn cuộn do tham bụng chửa đầy.
Thế đất gắn liền Ma-lục-giáp,
Chiến công còn nhắc Á-phi-ly.
Lạc-uy-ni, Ma-lục-giáp, Á-phi-ly là tên các địa danh trên hành trình, chưa có bản đồ chi tiết để xác định.

[1] Chỉ Singapore, chữ Hán gọi là Thạch Ly hay Tinh Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Há Hạ Châu tạp ký kỳ 02