05/07/2022 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị Giang đình
渭江亭

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2020 19:53

 

Nguyên tác

香都安堵天鐘秀,
阮室朱家地氣靈。
助國有心平內賊,
勸農城意浚東涇。
生時江邑從戎事,
死後鄉民建大亭。
由存唱沼征還曲,
以志前功對聖明。

Phiên âm

Hương Đô, Yên Đổ thiên chung tú,
Nguyễn thất Chu gia địa khí linh.
Trợ quốc hữu tâm bình nội tặc,
Khuyến nông thành ý tuấn đông kinh.
Sinh thì giang ấp tòng nhung sự,
Tử hậu hương dân kiến đại đình.
Do tồn xướng chiểu chinh hoàn khúc,
Dĩ chí tiền công đối thánh minh.

Dịch nghĩa

Trời tạo nên sự tốt đẹp ở Hương Đô, Yên Đổ,
Khí thiêng của đất tạo nên người họ Nguyễn, họ Chu.
Vì giúp nước nên đem tâm dẹp giặc bên trong cảnh thổ,
Do khuyến nông tỏ lòng thành khơi dòng nước bên đông.
Lúc còn sống dân làng bên sông theo việc nghĩa gia nhập hàng quân,
Lúc mất địa phương nhớ ơn dựng đình lớn phụng thờ.
Nay hãy còn ao hát, thuở xưa thắng trận tổ chức ca hát mừng vui,
Chỉ sự lập công trọn phận bề tôi với vua.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Hương Đô, Yên Đổ trời sinh
Hai nhà Chu, Nguyễn khí linh tạo người
Đẹp xong nội loạn khắp nơi
Khuyến nông khơi một con ngòi bên đông
Xóm sông nghe thánh tòng nhung
Nhớ công dân dựng đình chung phụng thờ
Khải hoàn hát giữa ao to
Chuyện xưa giúp nước cũng so với đời
Bài thơ chép trong Quế Sơn thi tập của Nguyễn Khuyến. Đình Giang thuộc thôn Vị Hạ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đình xây kiểu chữ đinh, tiền đường 5 gian mái cong rất lớn, cột cái có đường kính tới 0,8m, chính tẩm 3 gian có bia chép các đền miếu, chùa, ở xứ nào, thờ rõ rệt. Đình thờ ông Đương Chu, thân phụ tên là Chu Hựu người trang Hương Đô, thân mẫu là Nguyễn Thị Tường người trang Yên Đổ, đều thuộc huyện Bình Lục, phủ Lị Nhân, nay là huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông Đương Chu chiêu mộ dân 2 quê nội ngoại theo vua Đinh dẹp giặc, khi thắng trở về được vua Đinh phong cho chức Tả quân thân vệ trấn thủ phía đông kinh thành Hoa Lư. Đương Chu mất ngày 20 tháng 6 năm Kỷ Mão (979), dân sở tại lập đền nơi đồn dinh hội quân ứng nghĩa của ông.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Vị Giang đình