29/01/2023 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 11
11

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 02:39

 

Nguyên tác

夏草や 
兵共が 
ゆめの跡

Bản dịch của Vĩnh Sính

Cỏ cao che lấp lối mòn
Dấu xưa binh lửa chỉ còn thế thôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 11