08/12/2021 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú Tây Hồ Bạch Vân thiền viện
住西湖白雲禪院

Tác giả: Tô Mạn Thù - 蘇曼殊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2013 21:29

 

Nguyên tác

白雲深處擁雷峰,
幾樹寒梅帶雪紅。
齋罷垂垂渾入定,
庵前潭影落疏鐘。

Phiên âm

Bạch vân thâm xứ ủng Lôi Phong[1],
Kỷ thụ hàn mai đới tuyết hồng.
Trai bãi thuỳ thuỳ hồn nhập định,
Am tiền đàm ảnh[2] lạc sơ chung[3].

Bản dịch của Thông Thiền

Mây trắng vờn quanh tháp Lôi Phong,
Mấy cội mai già điểm tuyết hồng.
Trai xong thong thả ngồi nhập định,
Trước am đầm vắng tiếng chuông ngân.
Bạch Vân thiền viện tức am Bạch Vân, nằm dưới tháp Lôi Phong tại chân núi Tịch Chiếu thuộc Tây Hồ, Hàng Châu.

Nguồn: Phiêu nhiên vào cõi Không, NXB Tôn giáo, 2013
[1] Chi nhánh núi Nam Bình - Nam Thư thuộc Tây Hồ, ở trên đỉnh núi vốn có tháp cổ, về sau bị nghiêng đổ.
[2] Trong Tây Hồ có “Tâm Đàm ấn nguyệt” (trăng in Tâm Đàm), đây là một trong mười cảnh đẹp của Tây Hồ.
[3] Chỉ “Nam Bình vãn chung” (chuông chiều Nam Bình), là một trong mười cảnh đẹp của Tây Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Mạn Thù » Trú Tây Hồ Bạch Vân thiền viện