01/12/2020 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Thuận An kỳ 2 - Để Thuận Tấn
遊順安其二-抵順汛

Tác giả: Bùi Hữu Thứ - 裴有庶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2019 12:30

 

Nguyên tác

輕舟如葉下邰陽,
歷歷煙波逗眼光。
沙嘴日斜村市散,
海門雲淨戍樓荒。
潭空自見魚之樂,
地僻偏來我也狂。
未是玆遊因逭暑,
平生心在水雲鄉。

Phiên âm

Khinh chu như diệp há Thai Dương,
Lịch lịch yên ba đậu nhãn quang.
Sa chuỷ nhật tà thôn thị tản,
Hải môn vân tĩnh thú lâu hoang.
Đàm không tự kiến ngư chi lạc,
Địa tích thiên lai ngã dã cuồng.
Vị thị tư du nhân hoán thử,
Bình sinh tâm tại thuỷ vân hương.

Dịch nghĩa

Thuyền nhẹ như chiếc lá lướt xuống Thai Dương
Khói sóng trải qua, hợp với ánh mắt nên ưa nhìn
Ánh mặt trời chiều chiếu trên doi cát, chợ trong làng đã vãn
Mây đứng lặng trên cửa biển, lầu để lính phòng thủ thì hoang vắng
Đầm trong suốt, tự mình thấy được cái vui của cá
Nghiêng về ý nghĩ đất đai chật hẹp làm ta phát điên
Chưa được đi chơi để tránh nắng nóng
Suốt đời, lòng ta hướng về cái làng ở trên nước trong mây.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Nhẹ nhàng thuyền lá xuống Thai Dương
Khói sóng tung trời hợp nhãn quang
Doi cát chiều tà, thôn chợ vãn
Cửa sông mây lặng, tấn lầu hoang
Đầm trong thấy đặng ngư vui thú
Đất hẹp nghĩ thôi tớ phát cuồng
Chưa được đi chơi mà tránh nóng
Suốt đời lòng hướng thuỷ vân hương.
Thuận Tấn là tên đập trên đường thuỷ từ Huế xuống cửa Thuận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Thứ » Du Thuận An kỳ 2 - Để Thuận Tấn