12/06/2023 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ là chỉ một mẹ thôi
Mère tu es la seule

Tác giả: Christophe - Daniel Bevilacqua

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/10/2022 20:34

 

Nguyên tác

… Ils sont tous là, il n’en manque pas un
Pour m’accuser d’avoir eu tout, puis rien
Pour être un homme, il faut, sur le chemin
De la chance, pas d’chance!

… Mère, tu es la seule
Qui ne peut m’abandonner
Mère, tu es la seule
Qui peut tout, tout pardoner

… Vous m’accusez, mais j’accuse à mon tour
Que reste-t-il du beau temps, des amours?
D’autres avant moi se sont quittés un jour
Amours mortes, bien mortes

… Mère, tu es la seule
Qui ne peut m’abandonner
Mère, tu es la seule
Qui peut tout, tout pardoner

… Aucun de vous ne s’est jamais trompé
Vous avez l’droit, bien sûr, de m’accuser
On me condamne au silence à jamais
Mais j’explose et j’ose!

… Mère, tu es la seule
Qui ne peut m’abandonner
Mère, mère, tu es la seule
Qui peut tout, tout, tout pardonner
Mère, tu es la seule
Qui peut tout, tout, tout

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Mọi điều đó, chẳng thiếu chi
Buộc tôi mọi thứ, rồi khi không còn
Là đàn ông, phải, lên đường
Mặc cho may rủi, trên con đường đời!

… Mẹ, là người duy nhất thôi
Một người không thể bỏ tôi trong đời
Mẹ, mẹ là duy nhất thôi
Người hằng tha thứ cho tôi, mọi điều

… Người ta kết tội, nhưng tôi
Gặp thời tốt đẹp, để rồi yêu thương?
Một ngày xa cách người thương
Tình yêu chết, chết đoạn trường trong tôi

… Mẹ, là người duy nhất thôi
Một người không bỏ mặc tôi trong đời
Mẹ, là chỉ một mà thôi
Người hằng tha thứ cho tôi, mọi điều

… Người đời ai chẳng từng sai
Mặc nhiên, ai đó cứ hài tội tôi
Cam đành tôi ngậm miệng thôi
Nhưng khi bùng nổ và tôi dám làm!

… Mẹ, là chỉ một mẹ thôi
Người không đành bỏ rơi tôi trong đời
Mẹ, mẹ là duy nhất thôi
Người hằng tha thứ cho tôi, mọi điều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Christophe » Mẹ là chỉ một mẹ thôi