25/10/2021 21:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng
贈日本僧智藏

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/02/2009 10:03

 

Nguyên tác

浮杯萬里過滄溟,
遍禮名山適性靈。
深夜降龍潭水黑,
新秋放鶴野田青。
身無彼我那懷土,
心會真如不讀經。
為問中華學道者,
幾人雄猛得寧馨。

Phiên âm

Phù bôi vạn lý quá thương minh,
Biến lễ danh sơn thích tính linh.
Thâm dạ giáng long đàm thuỷ hắc,
Tân thu phóng hạc dã điền thanh.
Thân vô bỉ ngã na hoài thổ,
Tâm hội chân như bất độc kinh.
Vị vấn Trung Hoa học đạo giả,
Kỷ nhân hùng mãnh đắc ninh hinh.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Nghìn trùng chén nổi vượt thương minh
Sơn thuỷ ngao du dưỡng tính tình
Rồng hiện đêm khuya đen nước biếc
Hạc bay thu sớm rợp đồng xanh
Thân không "bỉ ngã" quên quê quán
Lòng thấu "chân như" suốt kệ kinh
Trung Quốc những người theo Phật học
Mấy ai thấu triệt đạo tu hành
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng