26/10/2020 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm gửi

Tác giả: Ngô Quang Đoan

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2019 20:58

 

Bám chi lâu thế hỏi rằng anh
Hút biết bao nhiêu giọt nhựa lành?
Che khéo sum suê cành lá tốt
Mai rày người sẽ phạt băng cành!
Tầm gửi là một loại cây ký sinh mọc gửi nhờ trên cây khác.

Nguồn: Ngô Quang Đoan - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quang Đoan » Tầm gửi