27/09/2022 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên thu tuế
千秋歲

Tác giả: Trương Tiên - 張先

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2014 01:39

 

Nguyên tác

數聲鶗鴃,
又報芳菲歇。
惜春更把殘紅折。
雨輕風色暴,
梅子青時節。
永豐柳,
無人盡日飛花雪。

莫把幺絃撥。
怨極絃能說。
天不老,
情難絕。
心似雙絲網,
中有千千結。
夜過也,
東窗未白孤燈滅。

Phiên âm

Sổ thanh đề quyết,
Hựu báo phương phi yết.
Tích xuân cánh bả tàn hồng triết.
Vũ khinh phong sắc bạo,
Mai tử thanh thời tiết.
Vĩnh Phong liễu[1],
Vô nhân tận nhật phi hoa tuyết.

Mạc bả yêu huyền[2] bát,
Oán cực huyền năng thuyết.
Thiên bất lão,
Tình nan tuyệt.
Tâm tự song ty võng[3],
Trung hữu thiên thiên kết.
Dạ quá dã,
Đông song vị bạch cô đăng diệt.

Dịch nghĩa

Vài tiếng cuốc kêu,
Lại báo hoa cỏ cây cối sắp hết mùa tốt tươi.
Tiếc xuân bèn chọn hoa tàn bẻ hết.
Mưa nhẹ nhưng gió mạnh,
Là lúc quả mơ còn xanh.
Cây liễu ở Vĩnh Phong,
Không có người mà suốt ngày vẫn nhả hoa như tuyết bay.

Chớ mang đàn tỳ bà ra gảy,
Tiếng đàn có thể nói lên lời tột cùng ai oán.
Trời chẳng bao giờ già,
Tình cũng khó mà đứt được.
Lòng người dây tua có hai dải,
Mà bên trong thì ngàn nút đan với nhau.
Đêm đã qua,
Cửa sổ phía đông chưa sáng, trăng tàn đã hết.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Một vài tiếng cuốc,
Lại báo mùa hoa hết.
Tiếc xuân gượng chọn cành tàn ngắt.
Mưa rây gió thét gào,
Mơ vẫn còn quả chát.
Liễu Vĩnh Phong,
Vắng người trọn buổi hoa như tuyết.

Chớ gảy cung đàn hát,
Oán hận đàn ngỏ hết.
Trời chẳng lão,
Tình khôn tuyệt.
Lòng tựa lưới đôi tầng,
Trong có ngàn mối kết.
Hết đêm rồi,
Song đông chửa sáng đèn đà tắt.
[1] Đời Đường, ở phường Vĩnh Phong tại Lạc Dương, có một khu vườn hoang. Trong góc vườn phía tây nam có một cây liễu chơ vơ. Thơ Bạch Cư Dị: “Vĩnh Phong tây giác hoang viên lý, Tận nhật vô nhân thuộc a thuỳ” 永豐西角荒園裏,盡日無人屬阿誰 (Ở một góc vườn hoang phía tây Vĩnh Phong, Cả ngày không có ai tới ngắm). Sau thi nhân dùng chữ Vĩnh Phong liễu để phiếm chỉ liễu trong vườn, ám chỉ người phụ nữ cô tịch không nơi nương tựa.
[2] Dây nhỏ nhất của cây đàn tỳ bà, đây ám chỉ đàn tỳ bà.
[3] Dải tơ lụa kết thành hình hoa, phía dưới có tua dua, dùng để trang hoàng trong nhà, treo ở đồ vật cho thêm đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiên » Thiên thu tuế