20/06/2021 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 8
竹枝歌其八

Tác giả: Tôn Tung - 孫嵩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 22:00

 

Nguyên tác

黃牛廟前鴉鸛棲,
黃魔宮外梟鵬啼。
估客酹神巫嫗醉,
青林日轉風淒淒。

Phiên âm

Hoàng Ngưu miếu tiền nha quán thê,
Hoàng Ma cung ngoại kiêu bằng đề.
Cổ khách lỗi thần Vu ẩu[1] tuý,
Thanh lâm nhật chuyển phong thê thê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Miếu Hoàng Ngưu quạ khoan đậu khắp
Cung Hoàng Ma vang tiếng đại bàng
Khách buôn rót rượu say thần nữ
Trời chuyển chiều rừng gió kêu than
[1] Thần nữ Vu sơn, khách buôn đổ rượu cúng để thần nữ say không làm nên sóng gió lật thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Tung » Trúc chi ca kỳ 8