26/10/2020 11:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố thổ

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 12/08/2009 18:11

 

Mưa bụi ngây ngây
Thơm lòng thiếu nữ
Chút đỉnh tỏ bày
Trên đồi trăng ngự

Bay hai tà áo
Xua chạy ngựa thồ
Tương tư huyền hồ
Khúc đàn em dạo

Cố thổ mù mờ
Ếch vọng tâm tư
Nguồn: Truông gió, NXB Trẻ, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Cố thổ