16/08/2022 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấc mơ nghèo
Le pauvre songe

Tác giả: Arthur Rimbaud

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/02/2022 05:55

 

Nguyên tác

Peut-être un soir m’attend
Où je boirai tranquille
En quelque vieille ville
Et mourrai plus content:
Puisque je suis patient.

Si mon mal se résigne,
Si jamais j’ai quelque or,
Choisirai-je le Nord
Ou les pays des vignes?...
- Ah! songer est indigne,

Puisque c’est pure perte!
Et si je redeviens
Le voyageur ancien,
Jamais l’auberge verte
Ne peut m’être ouverte.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Màn đêm có lẽ chờ tôi
Để tôi uống cạn trên môi âm thầm
Trong khu phố cổ gần quanh
Và tôi sẽ chết chắc rằng vui hơn:
Vì tôi kiên nhẫn đầy hồn.

Nếu tôi cam chịu đau buồn miên man,
Nếu tôi có một ít vàng,
Thì tôi sẽ chọn về phương Bắc rồi
Hay là xứ sở vườn nho?...
- À! thôi không xứng đáng cho thân này,

Chỉ là thua thiệt ở đây!
Và tôi nếu
đã đến đây du hành,
Không bao giờ lữ quán xanh
Chưa hề mở tấm lòng dành cho tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arthur Rimbaud » Giấc mơ nghèo