03/10/2023 18:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mậu Tuất bát nguyệt cảm sự
戊戍八月感事

Tác giả: Nghiêm Phục - 嚴復

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2008 01:59

 

Nguyên tác

求治翻為罪,
明時誤愛才。
伏尸名士賤,
稱疾詔書哀。
燕市天如晦,
宣南雨又來。
臨河鳴犢嘆,
莫遣才心灰。

Phiên âm

Cầu trị phiên vi tội,
Minh thì ngộ ái tài.
Phục thi danh sĩ tiện,
Xưng tật chiếu thư ai.
Yên thị thiên như hối,
Tuyên nam vũ hựu lai.
Lâm Hà Minh Độc thán,
Mạc khiển tài tâm hôi.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Muốn nước Duy tân thành có tội
Minh quân lầm lỡ bởi yêu tài
Danh sĩ phơi thây như tử tội
Chiếu thư cáo bệnh đáng thương thay
Yên kinh u ám trời tăm tối
Tuyên nam tầm tã giọt mưa rơi
Đến bến Hoàng Hà thương Minh Độc
Một tấc lòng son nguyện chẳng phai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Phục » Mậu Tuất bát nguyệt cảm sự