05/12/2022 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu mộng
秋夢

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2010 21:52

 

Nguyên tác

夢裡山川失阻修,
歸來夜夜故園秋。
驚敲何處驅車響,
依舊天邊一梗浮。

Phiên âm

Mộng lý sơn xuyên thất trở tu,
Quy lai dạ dạ cố viên thu.
Kinh xao hà xứ khu xa hưởng,
Y cựu thiên biên nhất ngạnh phù.

Dịch nghĩa

Núi sông trong  mộng không còn gì là xa cách
Đêm đêm trở về với cảnh thu nơi vườn cũ
Tiếng xe phóng đâu đây khiến mình bừng tỉnh
Thấy mình vẫn là cánh bèo trôi nổi ở chân trời

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trong mơ sông núi hết xa vời
Vườn cũ, đêm thu trở lại chơi
Tiếng ruổi xe đâu, làm chợt tỉnh
Lênh đênh nào khác cánh bèo trôi
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu mộng