27/05/2022 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống tăng quy Nhật Bản
送僧歸日本

Tác giả: Phương Cán - 方幹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/12/2016 01:57

 

Nguyên tác

四極雖雲共二儀,
晦明前後卻難知。
西方尚在星辰下,
東域已過寅卯時。
大海浪中分國界,
扶桑樹底是天涯。
滿帆若有歸風便,
到岸猶須隔歲期。

Phiên âm

Tứ cực tuy vân cộng nhị nghi,
Hối minh tiền hậu khước nan tri.
Tây phương thượng tại tinh thần hạ,
Đông vực dĩ kinh dần mão thì.
Đại hải lãng trung phân quốc giới,
Phù tang thụ để thị thiên nhai.
Mãn phàm nhược hữu quy phong tiện,
Đáo ngạn do tu cách tuế kỳ.

Dịch nghĩa

Bốn phương cực xa tuy có mây còn có mặt trời, mặt trăng,
Sáng tối trước sau khó mà biết.
Lúc phương tây (Trung Hoa) đang có sao đêm,
Thì phương đông (Nhật Bản) đang ở khoảng sáng giờ dần giờ mão.
Biển sóng lớn phân ranh giới hai nước,
Dưới gốc cây phù tang là góc trời.
Dù thuận buồm xuôi gió trở về,
Tới được bờ cũng phải cả năm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây trăng trời điều hành tứ cực
Đêm hay ngày rất mực khó lường
Sao đêm lấp lánh tây phương
Lúc này sáng sớm miền đông đang là
Biển sóng lớn chia ra ranh giới
Cây phù tang ở cuối góc trời
Thuận buồm xuôi gió trở lui
Xem ra cũng phải kéo dài cả năm.
Phù tang thụ, tên cây trong thần thoại, mọc rất xa ngoài biển đông, vị trí trùng với nước Nhật, nên người ta còn gọi nước Nhật là xứ phù tang.

Nguồn: Bạch thoại Đường thi tinh hoa, Hà Tư Mỹ, Cáp Nhữ Tân xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Cán » Tống tăng quy Nhật Bản