27/09/2021 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triêu kỳ 1
朝其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 22:11

 

Nguyên tác

清旭楚宮南,
霜空萬嶺含。
野人時獨往,
雲木曉相參。
俊鶻無聲過,
饑烏下食貪。
病身終不動,
搖落任江潭。

Phiên âm

Thanh úc Sở cung nam,
Sương không vạn lĩnh hàm.
Dã nhân thì độc vãng,
Vân mộc hiểu tương tham.
Tuấn cốt vô thanh quá,
Cơ ô há thực tham.
Bệnh thân chung bất đông,
Dao lạc nhiệm giang đàm.

Dịch nghĩa

Phía nam cung vua Sở trời trong,
Ngàn ngọn núi ngậm sương.
Lúc này chỉ có dân quê đi lại,
Mây với cây buổi sáng quyện với nhau.
Con chim cắt lớn im lìm bay qua,
Quạ đói xà xuống ăn bậy.
Thân thể bị bệnh nên không thể cục cựa,
Lênh đênh mặc cho sông với đầm nước.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nam cung Sở, trời trong,
Ngàn đỉnh ngậm mù sương.
Chỉ dân quê đi lại,
Sáng cây mây cùng lồng.
Chim cắt bay lặng lẽ,
Quạ đói xà ăn quàng.
Thân bệnh không cục cựa,
Lênh đênh mặc ao, sông.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Triêu kỳ 1