19/09/2021 19:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 2
鷓鴣天-鵝湖歸病起作其二

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2015 20:39

 

Nguyên tác

著意尋春懶便回,
何如信步兩三杯?
山才好處行還倦,
詩未成時雨早催。

攜竹杖,
更芒鞋。
朱朱粉粉野蒿開。
誰家寒食歸寧女,
笑語柔桑陌上來?

Phiên âm

Trước ý tầm xuân lãn tiện hồi,
Hà như tín bộ lưỡng tam bôi?
Sơn tài hảo xứ hành hoàn quyện,
Thi vị thành thì vũ tảo thôi.

Huề trúc trượng,
Cánh mang hài.
Chu chu phấn phấn dã hao khai.
Thuỳ gia hàn thực quy ninh nữ,
Tiếu ngữ nhu tang mạch thượng lai?

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Chơi xuân bỗng mệt phải về thôi
Thà nhắp dăm ly có đã đời
Mới chỉ quanh đồi mà đã mỏi
Thơ làm chưa kịp đã mưa rồi

Trúc một gậy
Hài một đôi
Hoa dại trắng hồng nở khắp nơi
Gái nào hàn thực về thăm mẹ
Rộn bước bờ dâu nói nói cười

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Giá cô thiên - Nga Hồ quy, bệnh khởi tác kỳ 2