18/01/2021 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con gà cồ lại mổ bông kê

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:24

 

Con gà cồ lại mổ bông kê,
Ngựa nọ ăn cồn Mã, rồng về Cảnh Long.
Dương đi dê lại có vòng,
Cá lên khỏi nước cá hòng ngất ngư.
Trai nam nhơn anh đà đối được, hỏi thiếp có giữ lời trước không?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con gà cồ lại mổ bông kê