27/06/2024 05:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chị dại đã có em khôn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 09:56

 

Chị dại đã có em khôn,
Lẽ đâu mang giỏ thủng trôn đi mò.
Em khôn em ở trong bồ,
Chị dại chị ở kinh đô chị về.
- Kinh đô thì mặc kinh đô,
Chị đi cho lắm thì đồ chị tan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chị dại đã có em khôn