10/02/2023 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đan tương tư

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2016 07:11

 

Mặt em đan gì sầu tư ủ rũ
Tay đan cũng thế
Linh hồn đan vào đâu?
Một nửa chết rồi

Mây long lanh
Trời trong xanh lồng lộng
Bỗng biến thành u tối ngõ tương tư.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đan tương tư