02/07/2022 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:10

 

Đời mát trong mùa hạ
Nhờ mưa
Tình mát trong lúc nầy
Nhờ thơ...
21-5-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Tình