13/08/2022 07:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mình mẹ

Tác giả: Vương Tùng Cương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2017 09:44

 

Một mình mẹ chẳng bếp ga
lương hưu tháng có được là bao nhiêu
lấm lem than củi sớm chiều
lửa chưa nhóm đã cay nhiều mắt con
1997

Nguồn: Hoa lối sau chùa (thơ), Vương Tùng Cương, NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tùng Cương » Mình mẹ