01/12/2022 03:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh là con trai nhà nghèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:06

 

Anh là con trai nhà nghèo,
Nàng mà thách thế anh liều anh lo.
Cưới em anh nghĩ cũng lo,
Con lợn chẳng có, con bò thì không.
Tiền gạo chửng có một đồng,
Thiên hạ hành xứ cũng không đỡ đần.
Hôm qua dạo phố cầm khăn,
Cầm được đồng bạc để dành cưới em.
Ba hào anh để mua tem,
Gửi thư mời khắp anh em xa gần.
Trăm năm kết nghĩa Châu Trần[1],
Nhớ ngày kết nghĩa giao loan với mình.
Họ hàng ăn uống linh đình,
Cả tỉnh Hà Nội đồn mình với ta.
Hào tư anh để mua gà,
Sáu xu mua rượu, hào ba đi tàu.
Bẩy xu anh để mua cau,
Một hào mua gói chè Tàu uống chơi.
Một hào cả đỗ lẫn xôi,
Một hào gạo tẻ với nồi rau dưa.
Anh ngồi anh tính cũng vừa,
Cưới em đồng bạc chẳng thừa một xu.
Khảo dị:
Anh là con trai nhà nghèo,
Nàng mà thách thế anh liều anh lo.
Cưới em anh nghĩ cũng lo,
Con lợ chẳng có, con bò thì không.
Tiền gạo chẳng có một đồng,
Thiên hạ hành xứ cũng không đỡ đần.
Sớm mai sang hiệu cầm khăn,
Cầm được đồng bạc để dành cưới em.
Ba hào mua giấy mua tem,
Mời khắp thiên hạ anh em xa gần.
Thiên hạ hành xứ đồn ầm,
Sơn Tây, Hà Nội đồn mình lấy ta.
Một hào thì để mua gà,
Bảy xu mua rượu hào ba đi tàu.
Sáu xu mua lấy trăm cau,
Hào tư mua gói chè tàu uống chơi.
Sáu xu gạo nếp thổi xôi,
Với một xu mỡ và mười xu dưa.
Cưới em đồng bạc cũng vừa,
Tính đi tính lại vẫn thừa ba xu.
Ai về đừng bảo cầm khăn,
Có một đồng bạc để dành cưới em.
Ba hào thời để mua tem,
Mời hết thiên hạ anh em xa gần.
Trăm năm kết nghĩa Châu Trần,
Nhớ ngày kết nghĩa giao loan với mình.
Cưới em ăn uống linh đình,
Sơn Tây, Hà Nội đồn mình lấy ta.
Một hào anh mua con gà,
Hào hai đi chợ, hào ba đi tàu.
Năm xu mua gói thuốc lào,
Hào tư mua gói chè tàu uống chơi.
Một hào đong gạo thổi xôi,
Năm xu mua thịt, còn thời rau sưa.
Anh ngồi anh tính cũng vừa,
Cưới em đồng bạc còn thừa một xu.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tên một thôn (nay thuộc huyện Phong, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) chỉ có hai họ Châu, Trần đời đời làm thông gia với nhau. Thơ Bạch Cư Dị có câu: “Từ Châu Cổ Phong huyện, hữu thôn viết Châu Trần, nhất thôn lưỡng duy tính, thế thế vi hôn nhân” (Huyện Phong xưa ở đất Từ Châu, có một thôn gọi Châu Trần, một thôn chỉ có hai họ, đời đời làm thông gia với nhau). Trong văn học cổ, Châu Trần dùng để chỉ việc kết hôn xứng đôi đẹp lứa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh là con trai nhà nghèo